100 innovationer

100 innovationer är Tekniska museets största egenproducerade utställning någonsin. Utställningen visar de 100 viktigaste innovationerna genom tiderna framröstade av svenska folket. Webbplatsen är interaktiv och låter besökaren själv rösta på sin favoritinnovation.

Vi har tagit fram webbdesign och gjort implementationen i Sitevision.
www.100innovationer.com

Fler mobila besökare

Under en längre period har man märkt en ökad andel mobila besökare. Fokus för mobilbesökaren ligger inom vissa områden t.ex. “Hitta hit”, “Öppettider” och “Aktuella utställningar”. Vi har i en agil utvecklingsprocess, där vi samarbetat med Tekniska museet, tagit fram en lösning baserad på JavaScript (JQuery) och CSS. Innehåll på sidor i mobilversionen laddas dynamiskt via Ajax. Detta kortar nedladdningstiderna och gör det  möjligt att ladda i stort sett alla befintliga sidor i mobilversionen, vilket var ett av kraven som vi gemensamt kom överens om. Mobilversionen kommer löpande att vidareutvecklas med nya funktioner.