Öresundsbron var nästan klar…

…framtiden för regionen var ljus. Bysted Malmö föddes år 2000 för att komplettera Köpenhamnsbyrån i den nya regionen. Idag är vi en svensk byrå med några av regionens största verksamheter inom näringslivet som våra kunder. Vare sig det gäller varumärkesstrategi, visuell identitet, finansiell kommunikation eller digitala lösningar. I den privata eller den offentliga sektorn.

Vad och varför

Vi värdesätter talanger, tänker gränslöst och tror att starka koncept är nyckeln till att göra ett varumärke attraktivt och tydligt. Vår viktigaste uppgift idag. Vi lever för att skapa kommunikation som berör och vill göra gott, för varumärket, näringslivet och vår omvärld. Vi tror nämligen att ett varumärke inte talar till marknader utan till människor.

Vår humanistiska syn genomsyrar inte bara vår kultur på byrån utan också vårt arbetssätt och våra kundrelationer. Oavsett om vi skapar ett nytt varumärke från grunden, förändrar attityden till ett befintligt eller ökar intresset för ett redan framgångsrikt.

H&H Group

H&H Group är en ägare av kommunikationsföretag med ambitioner att vara marknadsledare. Gruppen består av Hallvarsson & Halvarsson, Comprend, Intellecta Corporate, Jung Relations, Creo, Springtime, Hilanders, Tomorrow, Involve, Unreel, Consilio och Bysted.

Bolagen har drygt 370 medarbetare och kontor i Stockholm, Malmö, London, Lissabon och Shanghai.

halvarssongroup.com

Gundua Foundation

Gundua Foundation grundades av Intellecta 2007 med ambitionen att skapa verkligt värde och möjliggöra konreta förändringar. Sedan dess har stiftelsen Gundua verkat för att ge framförallt barn och ungdomar möjligheter till en bättre tillvaro genom satsningar på projekt inom utbildning och hälsa. Intellecta har varit djupt involverad och fortsatt vara en drivande samarbetspartner till stiftelsen. Intellectas engagemang för stiftelsens arbete ökar kontinuerligt. Varje år donerar Intellecta ett engångsbelopp motsvarande 200.000 kr. Ett antal medarbetare avstår varje månad ett frivilligt belopp av sin lön till förmån för stiftelsen. Dessutom bidrar Intellecta med personella resurser och bistår stiftelsen med bland annat trycksaksproduktion och webbutveckling till självkostnad.

Det som framförallt särskiljer Gundua Foundation från andra ideella organisationer är dess fokus och tydlighet. Stiftelsen arbetar med konkreta aktiviteter som ger direkta resultat. I dagsläget driver stiftelsen projekt i samhället Ex-Lewa, Kenya: Gundua Secondary School, Gundua Primary School och Gundua Health Centre. Stiftelsen har minsta möjliga administration och kostnader utanför själva projekten; alla medel går i stort sett oavkortat till dem som behöver dem bäst – barn och ungdomar.

POSTGIRO
90 02 16-3

BANKGIRO
900-2163

www.gunduafoundation.org