Gulliksson är en av de ledande advokatbyråerna inom immaterialrätt och affärsrätt. Deras nya webbplats, både struktur, design och bildspråk, speglar detta. Vi ville även lyfta det nära och personliga samarbetet man har med klienter, de erfarna juristerna och teamen och den internationella miljön man agerar i.

Visa webbplatsen