Bysted har under ett antal år varit ansvariga för implementeringen av Tetra Paks nya visuella identitet och bistått Tetra Pak med produktion, utbildningar och support i nära samarbete med Brand Communications. Den grafiska manualen, Tetra Pak Brand and Graphic Standards, omfattade cirka 110 sidor och återfanns endast i en tungrodd navigeringsbar PDF. Utifrån denna PDF trycktes ett antal tusental spiralbundna exemplar för spridning i hela världen.

För Tetra Paks del pågick samtidigt en intern process med implementeringen av den reviderade varumärkesplattformen. Kommunikationen till medarbetarna skedde främst via Intranät och mail men även i olika tryckta material. Bysteds uppdrag var att förenkla denna process.

Varför inte skapa en webbplats där medarbetarna får ett bättre begrepp om hela varumärket Tetra Pak. En plats dit man som medarbetare kan vända sig vare sig man behöver ladda ner logotypen i PMS format eller få en steg-för-steg beskrivning av hur man skapar kampanjmaterial i Brasilien. Lösningen blev att samla hela Tetra Paks varumärke i en enda källa: The Tetra Pak® Brand Source.