Tetra Laval-koncernen har över 33 000 medarbetare och består av de tre globala industrigrupperna Tetra Pak, DeLaval och Sidel som är verksamma inom förpacknings- och livsmedelsindustrin.

Bysteds uppdrag har sedan 14 år varit att sammanställa de tre industrigruppernas verksamheter i Tetra Laval-koncernens årliga koncernpresentation i nära samarbete med CJW Advice. Årets upplaga har reviderats innehållsmässigt, med mer koncentrerade artiklar och fokus på nyheter, och designmässigt med modernare layout och infografik.