Tetra Laval-koncernen har över 33 000 anställda och består av de tre globala industrigrupperna Tetra Pak, DeLaval och Sidel som är verksamma inom förpacknings- och livsmedelsindustrin. Bysteds uppdrag har sedan 13 år varit att sammanställa de tre industrigruppernas verksamheter i Tetra Laval-koncernens årliga koncernpresentation i nära samarbete med CJW Advice. Koncernpresentationen är på engelska och hålls samman av ett övergripande tema, vilket gör kommunikationen mer enhetlig och fokuserad. Årets tema ”Creating customer value” lägger tonvikten på vikten av att alltid erbjuda kunderna mer än produkterna. Att alltid bygga mervärden och vara en långsiktig och proaktiv partner till kunderna.