Svedab, Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB, är ett statligt ägt aktiebolag. Svedab äger och förvaltar hälften av Öresundsbrokonsortiet tillsammans med sin danska motsvarighet A/S Øresund, ägare till den andra hälften. Konsortiet äger Öresundsbron och har ansvaret för den operativa verksamheten.

Bysted har tagit fram Svedabs första digitala hållbarhetsredovisning och ansvarat för koncept, rådgivning, design, textproduktion och produktion. Hållbarhetsredovisningen är framtagen i Bysteds publiceringsplattform InPublix.

Visa webbplatsen