Svedab, Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB, är ett statligt ägt aktiebolag. Svedab äger och förvaltar hälften av Öresundsbrokonsortiet tillsammans med sin danska motsvarighet A/S Øresund, ägare till den andra hälften. Konsortiet äger Öresundsbron och har ansvaret för den operativa verksamheten.

Årets finansiella koncept binds visuellt samman av gränslös rörelsegrafik som är inspirerad av Sveriges och Danmarks vision om en Öresundsregion där människor och varor rör sig enkelt över gränserna. I samtliga finansiella rapporter presenterar vi i år intressanta hållbarhetsfakta under temat: VATTEN.

Bysted har tagit fram Åsredovisning och Delårsrapporter för Svedab och ansvarat för koncept, texter, design och produktion.