Resan med Sparbanken Öresund startade år 2010 genom sammanslagningen av Sparbankerna Finn och Gripen. Den nya banken kunde genom samgåendet öka sin lokala närvaro på 25 orter i västra Skåne och är idag en betydande aktör på bankmarknaden och ett starkt varumärke i regionen.

Vårt uppdrag var initialt att delta i det interna varumärkesarbetet och namnprocessen och därefter kunde vi börja bygga det nya varumärket.

 • Namn
 • Varumärkesstrategi
 • Kommunikationsstrategi
 • Kommunikationskoncept TÄNK OM
 • Visuell identitet
 • Online grafisk manual
 • Skyltkoncept och genomförande
 • Lanseringskampanj och alla övriga kampanjer under 2011-2013 med reklamfilm, reklamradio, utomhusreklam, annonser, banners, tryckt material
 • Webbdesign webbplats, intranät, internetbank
 • Årsredovisningar, digitala och tryckta
 • Kortdesign
 • Utställningar
 • Intern kommunikation

En symbol med anor från 1800-talet

Förutsättningarna var givna. Traditionen med eken som symbol skulle leva vidare in i vår tid. Med varsam hand moderniserades och integrerades sparbankstankens kretslopp, de samverkande kontoren och medmänsklighet. En ren och tydlig symbol tog form för en bank med hjärtat i västra Skåne.

Ett antal mynt i en bågformad rörelse symboliserar pengar som växer och kommer åter till samhället.

Kretsloppskänslan förstärks ytterligare och lyfter fram den nya banken med dess samverkande kontor.

Stammen läggs till och de grafiska formerna sammansmälter till en stolt ek. Ett hjärta som en symbol för det mänskliga kan anas i kronans vänstra del.

Färdig symbol.

Som kontrast till de mjuka formerna i symbolen sattes namnet i ett rent och tydligt teckensnitt med tyngd. Valet av den gröna basfärgen kändes helt naturlig för Sparbanken Öresund: Grönt gror och växer. Grönt är vänligt och positivt. Grönt står för trygghet. Grönt är miljö och ekologi och kretslopp.

Visuell identitet

Med de grundläggande visuella elementen på plats började implementeringen av den grafiska profilen på allt från digitala media och trycksaker till skyltkoncept och interiörer.

Den grafiska profilen är den visuella byggstenen i det samlade arbetet med att bygga ett starkt varumärke.

Att leva varumärket

Samtidigt som den visuella identiteten tog form pågick det viktiga arbetet med bankens varumärkesbyggande internt.

Med en utarbetad varumärkesplattform och en tydlig kommunikationsstrategi tog vi fram en kommunikationsplattform. Samtidigt pågick en rad interna aktiviteter och kampanjer med syfte att få alla bankens medarbetare med på resan.

TÄNK OM

Kommunikationskonceptet TÄNK OM genomsyrar all kommunikation från banken.

TÄNK OM! med utropstecken, är en uppmaning och en ständig påminnelse om att se saker ur ett nytt perspektiv, att tänka annorlunda, att ifrågasätta gamla mönster i den traditionella bankvärlden. Såväl externt som internt. Samtidigt förmedlar vi till marknaden att tänka om och göra ett medvetet bankval. Att välja en bank som inte är som alla andra.

TÄNK OM… med punkter, är att drömma, tänka framåt, att fantisera. Att våga tro på förändring.

Orden används på en rad olika kreativa sätt i all kommunikation från banken.

Lanseringskampanj

Sparbanken Öresund utmanar de stora elefanterna. Kampanjens syfte var att med ett enda budskap förmedla att två banker gått samman men samtidigt förstärka den lokala närvaron. Kampanjen gick ut på bred front i västra skåne med bla. utomhusreklam, reklamfilm, bussreklam, digitala och tryckta media etc

De efterföljande mätningarna visade att genomslaget var enastående och mottogs mycket positivt av marknaden.

VI GER TILLBAKA!

Nu kunde vi börja arbeta med den externa kommunikationen på allvar. Vi behövde ett starkt budskap och en symbol som tydligt och enkelt förmedlade sparbankstanken.

VI GER TILLBAKA! i kombination med hjärtats form var inte bara en del av logotypen och en påminnelse om det mänskliga och nära, utan också en symbol för sparbanksidéen att GE TILLBAKA till den region vi lever och verkar i.

Detta budskap har legat som grund för en rad varumärkesbyggande kampanjer i västra Skåne.

Det pedagogiska greppet

Vad är en sparbank? Sparbanksidéen, med hur en del av bankens vinst går tillbaka till vår region genom att stödja olika projekt, är inte helt självklar för allmänheten att förstå.

Tanken om ett mer pedagogiskt grepp föddes. I reklamfilmen visades därför hur en hand likt en lärare ritar upp och förklarar det goda kretsloppet.

Det unika llustrationsmanéret blev bankens sätt att med glimten i ögat och på ett jordnära sätt kommunicera bankens varumärke.

Toppbetyg i kundnöjdhet

SKI har mätt kundnöjdhet i bankbranschen sedan år 1989. För att komma fram till kundnöjdhetstalen mäter man årligen image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärde, nöjdhet och lojalitet.

Det visade sig att bankens kunder var bland de mest nöjda i Sverige, vilket blev ytterligare en bekräftelse på ett lyckat varumärkesarbete.

Vår gemensamma resa, från det vita pappret, hade nått ett mycket viktigt delmål.

Kampanjen ”BLI STOR KUND I EN MINDRE BANK” gick stick i stäv med den pågående debatten i media om allmänhetens alltmer skeptiska inställning till storbankerna.