Resurs Holding, som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank AB och Solid Försäkrings AB, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Bolaget är uppdelat i tre affärssegment, Payment Solutions, Consumer Loans och Insurance.

Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljstödjande
betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas
på cira fem miljoner privatkunder i Norden.

Bysted har ansvarat för koncept, design och produktion av Resurs Holdings Årsredovisning
2016, som tagits fram i en svensk och en engelsk tryckt version.