Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 14 000 anställda och en omsättning överstigande 46 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland.

Bysted har ansvarat för koncept, design och produktion av Peabs integrerade Års- och Hållbarhetsredovisning 2016, svensk och engelsk, tryckt och digital. Temat för 2016 är “Peabs syn på en hållbar verksamhet” och exemplifieras bland annat genom fem initiativ som speglar Peabs hållbarhetsarbete inom fokusområdena Medarbetarna, Affären, Klimat och Miljö, samt Samhällsengagemang.

Den digitala redovisningen är framtagen i Bysteds publiceringsplattform InPublix.

Visa webbplatsen