Open Skåne är en process för social och kulturell öppenhet i Skåne. Via personliga möten, samtal och dialoger, tankesmedjor och konferenser, kulturella och religiösa fester, konstnärliga uttryck och debatterande ställningstaganden låter man mångfaldens röster komma till tals.

Open Skåne är den utåtriktade verksamheten för Stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne som utgörs av av följande organisationer; Lunds stift (medstiftare), Malmö Muslimska Nätverk (medstiftare), Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne (medstiftare), Sydsvenska Industri- och Handelskammaren (medstiftare), Lunds universitet (vetenskaplig garant med plats i styrelsen), Malmö högskola (vetenskaplig garant med plats i styrelsen), Malmö stad (plats i styrelsen) och Region Skåne (plats i styrelsen).

Bysted fick uppdraget att lansera Stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne. Vi har tagit fram namn, visuell identitet, stationery, en webbplats på tre språk och en digital strategi.

Visa webbplatsen