Nolato är en svensk, börsnoterad koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Man utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon och andra utvalda industriella sektorer. Nolatos affärsmodell bygger på ett nära, långvarigt och innovativt samarbete med sina kunder.

Bysted har tagit fram en tryckt årsredovisning för Nolato i en engelsk och en svensk version och ansvarat fö koncept, design och produktion.