Musik i Syd är en regional musikinstitution i Skåne och Kronoberg. De erbjuder arrangörerna ett brett och högkvalitativt utbud och driver projekt och verksamheter av nationell betydelse och fungerar som ett nav i det sydsvenska musiklivet. Musik i Syd har en också en mycket omfattande verksamhet för barn och ungdom med ett gediget programutbud för förskola, skola och som arrangörer av familjekonserter.

Bysted har i nära samarbete med Musik i Syd tagit fram en varumärkesarkitektur, en visuell identitet, en online grafisk manual och en varumärkesportal. Allt för synliggöra och stärka Musik i Syd för framtiden.

Visa webbplatsen