Midway Holding är ett konglomerat bestående av 14 helägda och ett majoritetsägt bolag, som är indelade i två segment – Teknikföretag och Handelsföretag. Segmentet Teknik består av tillverkande företag och Segmentet Handel består av företag med handel som sin primära verksamhet.

Bysted har för 12:e året i rad, ansvarat för koncept, design och produktion av Midway Holdings årsredovisning – både tryckt och online.