Midway Holding är ett konglomerat bestående av 14 helägda och ett majoritetsägt bolag. Midway har under drygt 20 år, kontinuerligt och kontrollerat, växt genom företagsförvärv. Ett långsiktigt ägande har hela tiden varit den ledande filosofin och flera av bolagen har varit i Midways ägo sedan dess. Midway, skall i en decentraliserad organisation, bedriva verksamhet inom Teknik och Handel i syfte att skapa en långsiktigt hög värdetillväxt och utdelning till sina aktieägare. Målsättningen är att koncernen skall ha en avkastning på eget kapital före skatt på 15%.

Vi har, för 11:e året i rad, ansvarat för koncept, design och produktion av Midway Holdings årsredovining, både tryckt och online. Vi har även tagit fram en ny, responsiv webbplats för Midway.

Visa webbplatsen