Ljungholm & Boström är en oberoende, mindre advokatbyrå. På byrån finns seniora advokater
med lång erfarenhet av att hantera stora och komplexa uppdrag. Det innebär att du som klient
får tillgång till senior expertis både på ett personligt, engagerande och kompetent plan.
Den 1 januari 2018 fortsatte advokatverksamheten i egen regi under det nya namnet Ljungholm &
Boström Advokater.

Bysted har tagit fram följande:

  • Visuell identitet
  • Webbplats

Visa webbplatsen