Som en del i arbetet med revitaliseringen av DUX arbetar Bysted även med Hotel DUXIANA. En satsning på hotellverksamhet som ett livsstilskoncept, med integrerad shop och försäljning av både sängar, möbler och tillbehör.

Bysted har bl a arbetat fram ett kommunikationskoncept och nytt uttryck och tonalitet för hotellet som i första hand resulterat i en ny webbplats.

Visa webbplatsen