Höörs Fastighets AB är ett kommunalägt fastighetsbolag som äger och förvaltar kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler för kontor, handel och industri.

Under året blev bolaget utsedd till ”Årets Energiutmanare 2015” enligt SABO, vilket vi valt att fokusera på lite extra i årsredovisningen. Bysted ansvarade för koncept, design och produktion.