Hemmet är en viktig del av vår vardag. Den som trivs hemma är oftast med nöjd med sitt liv. LKFs vision ”Fler och bättre hem” innebär att man ska bygga nytt – och samtidigt utveckla de bostäder man redan har. Målet är att färdigställa mellan 250 och 300 bostäder per år. Bättre bostäder gör Lund mer attraktivt och bidrar till kommunens fortsatta positiva utveckling.

Bysted har ansvarat för koncept, design och produktion av LKFs årsredovisning, både en tryckt version och en online version. Online redovisningen är framtagen i Bysteds WordPress-baserade plattform InPublic i en svensk och en engelsk version.