Citytunneln kan ses som mer än en fysisk transportlänk som sammanbinder Malmö C med Station Triangeln och Station Hyllie och vidare över Öresundsbron till Köpenhamn. Det är också en länk som skapar möjligheter till bättre kommunikation mellan människor, som kan stärka relationer, bidra till gemenskap och förståelse för varandra.

Uppdraget var att ta fram en marknadsföringskampanj i samband med den historiska invigningen. Syftet var att skapa engagemang, intresse, nyfikenhet och kunskap kring Citytunneln och för alla aktiviteter i samband med invigningen. Målgrupperna var: Allmänhet, politiker och medarbetare.

Ledord ur briefen var ”Publikt och folkligt”, ”Högtidligt”, ”Framtid” och ”Tåg”.

Vi brottades med ”problemet” att hela invigningen dels var en specifik dag, men att hela invigningsevenemanget egentligen skulle pågå under två veckor. För att tydliggöra att det var en period, före själva invigningen, och en period efter, tänkte vi oss hela evenemanget som en fest – och en fest har (ibland) både en förfest och en efterfest. Därför delade vi in kampanjen i begreppen: Förfest, fest och efterfest. Det gjorde det tydligt att hålla isär de två veckorna från själva invigningsdagen, den verkliga festdagen. Festtanken var naturligtvis också ett sätt att lyfta upp veckorna till en festligare och högtidigare nivå, inte bara själva invigningen utan programmet som helhet.

Invigningslogotyp

Utifrån briefens ledord skapade vi en separat invigningslogotyp som fungerade som avsändare för all kommunikation kring evenemanget. En ljusfylld tunnel som för associationer till ett färgsprakande fyrverkeri.

En lysande folkfest

Den breda målgruppen krävde ett brett manér. Enkla illustrerade figurer i logotypens alla färger på svarta bakgrunder blev den grafiska profilen.

Invigningsbok

En numrerad VIP-bok i begränsad upplaga som exklusiv present till inbjudna gäster under invigningen. Gavs också ut som en dokumentation kring projektet i form av en bok som såldes i bokhandeln. De olika upplagorna trycktes med olika omslag.