Awapatent är ett ledande konsultföretag inom immaterialrätt med närvaro i både Europa och Asien. Med specialistkompetens inom juridik och teknik hjälper Awapatent sina kunder att göra affärer av sina idéer och innovationer.

Bysted har för andra året tagit fram Awapatents årsredovisning i en engelsk version och ansvarat för koncept, design och produktion.