Awapatent är ett ledande konsultföretag inom immaterialrätt med närvaro i både Europa och Asien. Med specialistkompetens inom juridik och teknik hjälper Awapatent sina kunder att göra affärer av sina idéer och innovationer.

Bysted har tagit fram Awapatents Årsredovisning i en engelsk version och ansvarat för koncept, design och produktion.