Alfa Laval är en världsledande leverantör av produkter och lösningar inom nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Alla tre teknologierna har stor betydelse för industriföretag och Alfa Lavals tekniska expertis innehar en ledande ställning. Företagets utrustning används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel, drycker, bränsle, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

För sjätte året har vi producerat Alfa Lavals årsredovisning, i mycket nära samarbete med Alfa Laval. Årsredovisningen tas fram i en svensk och en engelsk version.