Vi har jobbat med Tetra Paks interna kampanjer kring Informationssäkerhet sedan 2015. Syftet är att sprida kunskap till medarbetarna globalt kring detta så viktiga ämne
som kan få katastrofala konsekvenser. Därför har vi tagit fram ett kreativt koncept som bygger på ett antal animerade filmer som ska inspirera och engagera medarbetarna.