Svedab, Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB, är ett statligt ägt aktiebolag. Svedab äger och förvaltar hälften av Öresundsbrokonsortiet tillsammans med sin danska motsvarighet A/S Øresund, ägare till den andra hälften. Konsortiet äger Öresundsbron och har ansvaret för den operativa verksamheten.

Bysted har tagit fram Åsredovisning, Hållbarhetsredovisning och Delårsrapporter för Svedab och ansvarat för koncept, design och produktion.

Länk till InPublix