Vi har i samarbete med Skåne Stadsmission tagit fram en julkampanj under namnet Julmissionen. Budskapet för kampanjen var: “Inget barn i Skåne ska behöva vara utan julklapp”. Skåne Stadsmissions verksamhet bygger på gåvor och bidrag. Verksamheten är bred och syftar till att hjälpa människor som är utsatta i vårt samhälle. Julkampanjen riktade sig till privatpersoner och företag.

Vi tar även fram årsredovisningar och kampanjer till Skåne Stadsmission.