Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som driver verksamhet på ett antal orter i Skåne. Social verksamhet bedrivs parallellt med näringsdrivande verksamhet. Skåne Stadsmission är en icke vinstdrivande stiftelse som finansieras av gåvomedel, bidrag, avtal och försäljningsintäkter.

Organisationens dagliga arbete spänner från akut nödhjälp till strukturerat förändringsarbete för individen. Arbetet, som utförs av utbildad och erfaren personal, utgår från ett helhetsperspektiv. Stadsmissionen har alltid den enskilda människans behov i fokus. Stadsmissionen möter de allra mest utsatta i samhället. En del har ett helt liv av svårigheter med sig i bagaget medan andra, av olika anledningar, har hamnat i en livssituation som känns för svår att reda ut ensam. Varje dag, året om, söker sig fler än femhundra män och kvinnor till Skånes Stadsmission. Behoven är många och komplexa.

Bysted har för femte året ansvarat för struktur, design och produktion av Skåne Stadsmissions årsredovisning som är framtagen i InDesign och bakvagnen i Bysteds publiceringsplattform InPublix.