Resurs Holding, som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank AB och Solid Försäkrings AB, är ledande inom konsumentkreditmarknaden i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Bolaget är uppdelat i tre affärssegment, Payment Solutions, Consumer Loans och Insurance.

Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljstödjande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på ca fem miljoner privatkunder i Norden.

Bysted har för femte året ansvarat för koncept, rådgivning, design, texter (i samarbete med systerbyrån Springtime-Intellecta) och produktion av Resurs Holdings Årsredovisning, som tagits fram i en svensk och en engelsk tryckt version.

Relaterade case