Perstorp AB är ett internationellt företag med ca 1.350 medarbetare. Företaget tillverkar specialkemikalier som andra industrier använder för att framställa sina produkter.

I över 130 år har Perstorp ägnat sig åt att förbättra vardagen för miljontals människor över hela världen genom innovativ kemi. Produkterna finns i stort sett överallt, exempelvis kan du hitta 15 kg produkter från Perstorp i en vanlig bil. Komponenter för plaster, glas, smörjmedel, kvalitets- och livslängdsbevarande kemikalier för jordbruks- samt matindustrin, miljövänliga biobränslen är några exempel på vad Perstorp tillverkar.

För andra året har vi på Bysted ansvarat för finansiell rådgivning, koncept, texter (tillsammans med vår systerbyrå Hallvarsson och Halvarson) och produktion av Perstorps Års- och Hållbarhetsredovisning 2020. Framtagen i en tryckt engelsk version och bakvagnen även i Bysteds publiceringsplattform InPublix.