Nolato är en svensk, börsnoterad koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Bolaget utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon och andra utvalda industriella sektorer. Nolatos affärsmodell bygger på ett nära, långvarigt och innovativt samarbete med sina kunder.

Vi har för sjunde året ansvarat för koncept, design och produktion av tryckt årsredovisning för Nolato, svensk och engelsk version.

Relaterade case