Malmö Börssällskap är en ideell förening som startade 1986 och vill främja det sydsvenska näringslivet. Tanken är att Börssällskapet ska vara verksamt i Malmö Börshus. Man arrangerar årligen ca 4 föredrag med efterföljande middagar.

Vi fick i uppdrag att ta fram en modern, responsiv webbplats för Börssällskapet. Webbplatsen är framtagen i publiceringsverktyget WordPress och vi har ansvarat för struktur, webbdesign och teknisk implementation.

Visa webbplatsen