LKF (Lunds Kommuns Fastighets AB) bygger och bevarar. Såväl vardagsrum som stadsrum. Men brinner också för att minska mellanrummet mellan människor och skapa livsrum. I en levande och hållbar stad finns det rum för alla. LKF är expansiva Lunds största fastighetsbolag. Totalt äger och förvaltar man drygt 9 000 bostadslägenheter, vilket innebär att nära 20 000 lundabor har sitt hem via LKF.

Bysteds uppdrag omfattar hela spektrat av kommunikationstjänster där vi varit ansvariga för att utveckla och förtydliga varumärket med bland annat ny visuell identitet, varumärkesportal, års- och hållbarhetsredovisningar (digital/tryckt), LKFs kundtidning 72 kvadrat (digital/tryckt), interiör design, arbetsgivarekoncept, kampanjer m. m