Vi har tagit fram en ny logotype, grafiskt profilprogram, webbdesign och webbutveckling i WordPress.

Ljungholm & Boström är en oberoende, mindre advokatbyrå. På byrån finns seniora advokater med lång erfarenhet av att hantera stora och komplexa uppdrag. Det innebär att du som klient får tillgång till senior expertis både på ett personligt, engagerande och kompetent plan. Den 1 januari 2018 fortsatte advokatverksamheten i egen regi under det nya namnet Ljungholm & Boström Advokater.

Visa webbplatsen