Som en del i arbetet med revitaliseringen av DUX arbetar vi även med Hotel DUXIANA. En satsning på hotellverksamhet som ett livsstilskoncept, med integrerad shop och försäljning av både sängar, möbler och tillbehör.

Vi har tagit fram ett kommunikationskoncept, nytt uttryck och tonalitet för hotellet som i första hand resulterat i en ny webbplats.