HAMLET Pharma AB är ett läkemedelsbolag med stark forskningsanknytning som arbetar med naturliga och biologiska substanser. Under 2015 noterades bolaget på börsen. Vi fick i uppdrag att ta fram varumärkesplattform, visuell identitet, webbplats och prospekt inför noteringen. Därefter har vi producerat bolagets delårsrapporter och årsredovisningar.