EN VARUMÄRKESBYGGANDE OCH KOMMUNIKATIV PRESENTATION

En årsredovisnings primära uppgift är naturligtvis att redovisa året som gått, företrädesvis då i sifferform. Men också att förklara företagets affär för omvärlden – för kunder, medarbetare, investerare och samarbetspartners. Att tydligt kommunicera hur verksamheten bedrivs och vad företaget står för, samt potentialen i aktien, är en förutsättning för framgång. En årsredovisning är också en av de viktigaste kanalerna i ett företags kommunikation.

VÅRA TJÄNSTER INOM FINANSIELL KOMMUNIKATION

Vi har mer än 20 års erfarenhet av finansiell kommunikation inom rådgivning, konceptutveckling, struktur, design och produktion av års- och hållbarhetsredovisningar. Bakom alla tabeller och diagram finns människor, viljor, ambitioner, visioner och annat som inte direkt kan mätas i siffror. En årsredovisning ska förmedla en samlad bild av hur värden skapas i verksamheten och denna kunskap/information kan sedan återanvändas och kommuniceras på en mängd olika sätt.

 • Tryckta redovisningar
 • Digitala redovisningar – InPublix
 • One Page-redovisningar
 • Kvartalsrapporter
 • Animering/film för att kommunicera årsredovisning och kvartalsrapporter
 • Kommunikation av innehåll i års- och hållbarhetsredovisningar internt och externt:
  • Kortversion/populärversion
  • PPT, VD-presentation och allmän PPT
  • Inlägg sociala medier
 • Uppföljning, statistik av digitala publikationer
 • Livesändningar av t ex kapitalmarknadsdagar
 • Material till Bolagsstämmor och kapitalmarknadsdagar
 • Prospekt