Evida är en obunden ekonomisk vägledare och kapitalförvaltare som genom att ta ett ekonomiskt helhetsgrepp skapar balans mellan tillgångar, intäkter och kostnader över tid.
Efter en inledande varumärkes-workshop har vi, i nära samarbete med grundarna, tagit ett helhetsgrepp kring varumärket. Detta arbete resulterade i en komplett varumärkesplattform som i sin tur la grunden för ett nytt namn, grafisk profil och webbplats.

Visa webbplatsen