Arjos erbjudande omfattar produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, förebyggande av trycksår och ventrombos (blodproppar) samt diagnostik. Företaget erbjuder även sjukvårdssängar och olika tjänster som service och utbildning i samband med produktförsäljning. Arjos produkter och lösningar säljs i över 100 länder.

För andra året har vi ansvarat för produktion av Arjos Års- och Hållbarhetsredovisning 2019, svensk och engelsk.