EN VARUMÄRKESBYGGANDE OCH KOMMUNIKATIV PRESENTATION

Vad är det som förenar världens mest framgångsrika företag? En lysande affärsidé, ett gott affärsmannaskap och en tydlig strategi. Javisst. Men också en enastående förmåga att förklara företagets affär för omvärlden – för kunder, medarbetare, investerare och samarbetspartners. Att tydligt kommunicera hur verksamheten bedrivs och vad företaget står för, samt potentialen i aktien, är en förutsättning för framgång.

STYRKA OCH SJÄL

En årsredovisnings primära uppgift är naturligtvis att redovisa året som gått, företrädesvis då i sifferform. Men bakom alla tabeller och diagram finns människor, viljor, ambitioner, visioner och annat som inte direkt kan mätas i siffror. En själ. En årsredovisning är en av de viktigaste kanalerna i ett företags kommunikation. Den ska förmedla en samlad bild av hur värden skapas i verksamheten. Med det synsättet kan en årsredovisning bli hur kommunikativ som helst. Vi har mer än 15 års erfarenhet av finansiell kommunikation – rådgivning, konceptutveckling, struktur, design och produktion av årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar, integrerade års- och hållbarhetsredovisningar, digitala årsredovisningar, one-page årsredovisning, delårsrapporter, kommunikation kring årsredovisningar – internt och externt, prospekt och finansiell kommunikation webb och social media.