Alfa Laval är en världsledande leverantör av produkter och lösningar inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. Alla tre teknologierna har stor betydelse för industriföretag och Alfa Lavals tekniska expertis innehar en ledande ställning.

För tolfte året har vi producerat en svensk och engelsk årsredovisning i mycket nära samarbete med Alfa Laval.

Relaterade case