Gulliksson är en av de ledande advokatbyråerna inom immaterialrätt och affärsrätt. Vi har revitaliserat deras visuella identitet och utvecklat deras webbplats i WordPress. Deras nya webbplats, både struktur, design och bildspråk, speglar detta. Vi ville lyfta det nära och personliga samarbetet de har med sina klienter, de erfarna juristerna och teamen och den internationella miljön de agerar i.

Visa webbplatsen