Svedab, Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB, är ett statligt ägt aktiebolag. Svedab äger och förvaltar hälften av Öresundsbrokonsortiet tillsammans med sin danska motsvarighet A/S Øresund, ägare till den andra hälften. Konsortiet äger Öresundsbron och har ansvaret för den operativa verksamheten.

Årets finansiella koncept BY THE WAY togs fram för att visa den satsning Svedab gjort på miljön vid sidan av motorväg och järnväg. Det planterades närmare 300 000 träd, buskar och andra växter som nu tar upp klimatgaser och fångar upp skadliga partiklar, samtidigt som det är visuellt tilltalande. Ett grönt projekt och en investering för nästa generation.

Bysted har tagit fram Åsredovisning, Hållbarhetsredovisning och Delårsrapporter för Svedab och ansvarat för koncept, design och produktion.

Länk till InPublix