Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland.

För fjärde året har vi ansvarat för koncept, design och produktion av Peabs integrerade Års- och Hållbarhetsredovisning och delårsrapporter för 2019, i tryckt och digital . Den digitala redovisningen är framtagen i Bysteds publiceringsplattform InPublix.

Temat för Års- och Hållbarhetsredovisningen är “Peabs syn på en hållbar verksamhet” och exemplifieras bland annat genom sex initiativ som speglar Peabs hållbarhetsarbete inom fokusområdena Människa, Miljö och Affär.

Länk till InPublix