Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, är ett helägt kommunalt bolag och erbjuder bostäder i Lunds stad, Genarp, Södra Sandby, Stångby, Veberöd, Dalby och Revinge. Totalt äger och förvaltar de drygt 9000 bostadslägenheter, vilket innebär att nära 20 000 lundabor har sitt hem via LKF. Målet är att färdigställa mellan 250 och 300 bostäder per år. Bättre bostäder gör Lund mer attraktivt och bidrar till kommunens fortsatta positiva utveckling.

Årets tema för Års- och Hållbarhetsredovisningen är HÅLLBAR VARDAG. Hållbarhet handlar både om det lilla och det stora. Ett tryggt och hållbart boende är centralt för att leva ett gott liv. Lika viktigt är det att organisationen fungerar ekonomiskt, socialt och etiskt. Om hållbarheten inte fungerar i det lilla, i vardagen, fungerar den inte heller på ett större plan. LKF vill skapa en hållbar vardag för såväl hyresgäster som personal och intressenter.

Bysted har för 6:e året ansvarat för koncept, design och produktion av LKFs Års- och hållbarhetsredovisning, både en tryckt och en digital version. Den digitala versionen är framtagen i Bysteds publiceringsplattform InPublix.

Länk till InPublix