AWA är ett ledande konsultföretag inom immaterialrätt med närvaro i både Europa och Asien. Med specialistkompetens inom juridik och teknik hjälper AWA sina kunder att göra affärer av sina idéer och innovationer.

Vi har för femte året tagit fram AWAs årsredovisning i en engelsk version och ansvarat för koncept, design och produktion.

Relaterade case