Arjos erbjudande omfattar produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, förebyggande av trycksår och ventrombos (blodproppar) samt diagnostik. Företaget erbjuder även sjukvårdssängar och olika tjänster som service och utbildning i samband med produktförsäljning. Arjos produkter och lösningar säljs i över 100 länder.

Vi har ansvarat för produktion av Arjos Års- och Hållbarhetsredovisning 2019, svensk och engelsk, tryckt och digital. Den digitala årsredovisningen är framtagen i Bysteds publiceringsplattform InPublix.

Länk till InPublix