Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland.
Temat för Peabs Års- och Hållbarhetsredovisning är “Peabs syn på en hållbar verksamhet” och exemplifieras bland annat genom sex initiativ som speglar Peabs hållbarhetsarbete inom fokusområdena Människa, Miljö och Affär.

Bysted har för andra året ansvarat för koncept, design och produktion av Peabs integrerade Års- och Hållbarhetsredovisning och delårsrapporter för 2017, svensk och engelsk, tryckt och digital. Den digitala redovisningen är framtagen i Bysteds publiceringsplattform InPublix.

Visa webbplatsen