Höörs Fastighets AB är ett kommunalägt fastighetsbolag som äger och förvaltar kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler för kontor, handel och industri.

För tredje året har Bysted ansvarat för koncept, design och produktion. Årsredovisningen är framtagen i Bysteds publiceringsplattform InPublix.

Visa webbplatsen