Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, är ett helägt kommunalt bolag och erbjuder bostäder i Lunds stad, Genarp, Södra Sandby, Stångby, Veberöd, Dalby och Revinge. Totalt äger och förvaltar de drygt 9000 bostadslägenheter, vilket innebär att nära 20 000 lundabor har sitt hem via LKF. Målet är att färdigställa mellan 250 och 300 bostäder per år. Bättre bostäder gör Lund mer attraktivt och bidrar till kommunens fortsatta positiva utveckling.

Bysted har ansvarat för koncept, design och produktion av LKFs Årsredovisning, både en tryckt och en digital version. Den digitala versionen är framtagen i Bysteds publiceringsplattform InPublix.

Visa webbplatsen